ŠVENTĖ

Popiežius Pranciškus paskelbė, kad 2015 m. skirti Pašvęstajam gyvenimui. Pašvęstasis gyvenimas, tai gyvenimas vyrų ir moterų, kurie stengiasi gyventi panašiai, kaip gyveno žemėje pats Jėzus Kristus. O jis buvo skaistus, neturtingas ir klusnus. Jėzus pats pasirenka ir pašaukia, dovanodamas pašauktiesiems galimybę būti visiškai atsidavus jam kaip Sužadėtiniui.

Mes – Lietuvos broliai ir seserys, Popiežiaus Pranciškaus paraginti, norime iš arčiau atverti mūsų, vienuolių, gyvenimą bei betarpiškai susitikti įvairius žmones. Tuo tikslu šiemet numatėme ir vykdome daug veiklų: buvo surengtas simpoziumas, atvirų durų dienos, rengiamos įvairios paskaitos, seminarai.

Rugpjūčio 29 dieną visi susirinksime Bernardinų sode, Vilniuje, kur vyks Vienuolių palapinių šventė. Toks renginys – pirmas ir turbūt vienintelis nuo vienuolijų įsikūrimo Lietuvoje pradžios. Todėl nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvos žmones atvykti susipažinti su mumis bei pabūti kartu.

Ateikite ir pamatysite!

Pašvęstojo gyvenimo metų organizatoriai