ŠVENTĖS PROGRAMA

VIENUOLIŲ PALAPINIŲ ŠVENTĖ BERNARDINŲ SODE MININT PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METUS

RUGPJŪČIO 29 D., ŠEŠTADIENIS, VILNIUS

VEIKLA VIENUOLIŲ PALAPINĖSE

Visos šventės metu, nuo 11:00 iki 17:00 val. vyks susitikimai ir įvairi veikla vienuolių palapinėse, Bernardinų sode. Galėsite susipažinti, užduoti klausimus sesėms ir broliams vienuoliams iš visos Lietuvos bei prisiliesti prie jų paslaptingo gyvenimo, misijos ir maldos. Vienuolių abitų ir gyvenimo spalvų įvairovėje turėsite retą galimybę su vienuoliais pabendrauti gyvai.

VEIKLA BERNADINŲ SODE ESANČIOJE SCENOJE PRIE FONTANO

11:00 val. IŠKILMINGAS VIENUOLIŲ PALAPINIŲ ŠVENTĖS ATIDARYMAS.

11:30 val. VAIKŲ VALANDA „KAD MŪSŲ DŽIAUGSMUI NIEKO NETRŪKTŲ“.
Brolių saleziečių programa vaikams.

12:30 val. KONCERTAS. Savo kūrybos dainas ir giesmes atliks brolis kapucinas Tomek Pilch.

13:00 val. DIENINĖ LITURGINĖ VALANDA. Bendra malda kartu su vienuoliais.

13.20 val. VALANDA JAUNIMUI „DŽIAUGSMO PATIRTIS“. Susitikimą ir pantomimos užsiėmimą ves Tiberiados broliai ir Šv. Damijono maldos grupių jaunimas.

14:30 val. DŽIUGUS ŠLOVINIMAS. Gieda jungtinis vienuolių choras.

15:00 val. GAILESTINGUMO VALANDA. Gailestingumo Vainikėlio maldą ves Gailestingojo Jėzaus seserys.

15:20 val. INTERVIU SU SESE BENEDIKTA ROLLIN RA „MISIJA – LIETUVA“.

16:00 val. PASKAITA „KAS YRA KRIKŠTAS?“. Pranešėjas – brolis pranciškonas Gediminas Numgaudis.

16:45 val. ATSISVEIKINIMAS. Šventės pabaiga Bernardinų sode.

VEIKLA KITOSE ERDVĖSE

10:30 – 17:00 val. ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje (Mykolo koplyčioje), Maironio g. 10, Vilniuje.

12:00 val. MALDOS MOKYKLA ikonos palapinėje.

11:00 – 16:00 val. ŽAIDIMAS VAIKAMS. Bažnytinio paveldo muziejus, Šv. Mykolo g. 9, visus vaikus kviečia nemokamai dalyvauti žaidime „Vienuolynų lobynai“ (bus prizų).

13:00 val. EKSKURSIJA ŠEIMOMS Bažnytinio paveldo muziejuje, Šv. Mykolo g. 9. Ekskursijos tema „Vienuolynų paslaptys“. Renginys nemokamas, siūloma išankstinė registracija tel. +370 686 68688.

18:00 val. ŠV. MIŠIOS Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje,
Maironio g. 10, Vilniuje.