DALYVIAI

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacija

Šv. mergelės ir kankinės Kotrynos seserų kongregacija

Kauno seserų benediktinių vienuolynas

Seserų Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacija

Švč. M. Marijos, Nepaliaujamos Pagalbos

Šv. Pranciškaus seserų kongregacija

Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacija

Mažesniųjų brolių ordinas

Šv. Benedikto ordino Solesmes kongregacija

Šv. Juozapato Bazilijonų ordinas

Dievo Apvaizdos seserų kongregacija

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija

Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacija

Šv. Jono Apaštalinių seserų kongregacija

Aušros Vartų Marijos ir Šv. Teresėlės bendruomenė

Marijos Dangun Ėmimo seserų kongregacija (Asumpcionistės)

Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų institutas (Salezietės)

Šventosios Šeimos seserų kongregacija

Šv. Elžbietos seserų kongregacija

Skaisčiausiosios Mergelės Marijos Širdies dukterų kongregacija

Angelų seserų kongregacija

Kristaus Karaliaus seserų kongregacija

Jėzaus Draugija (jėzuitai)

Švč. Širdies pranciškonių Misionierių kongregacija

Dievo Meilės Misionierių seserų kongregacija

Baltriškių Tiberiados bendruomenės vienuolynas

Šventosios Šeimos seserų misionierių kongregacija

Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordinas

Lietuvos šv. Kazimiero seserų kongregacija

Brolių Pamokslininkų ordinas

Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacija

Šv. Jono broliai (joanitai)

Šv. Jono Bosko Saleziečių kongregacija